امام حسین(ع) : اگر دین ندارید آزاد مرد باشید امام علی (ع ) : زیر باربدهی نروید زیرا بدهکاری خواری روز و اندوه شب است ودر دنیا واخرت باز پرداختی دارد امام علی (ع ) : زیادکارنیک انجام دادن  عمر را می افزاید ونام را پراوازه می کند. پیامبر اکرم (ص ) : خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازدبه شرط ان که قرض وی برخلاف رضای خدا نباشد پیامبر اکرم (ص ) : هرکس می خواهددعایش مستجاب واندوهش برطرف شودبه تنگدست مهلت دهد.
ترویج سنت قرض الحسنه

تلاش در راستای تاسیس صندوق قرض الحسنه با مشارکت اهالی متدین

ارائه مشاوره و راه کار در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه

تلاش در راستای ترویج و سنت قرض الحسنه

ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود

تکمیل و ترویج خدمات الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع

طراحی خدمات جدید جهت ارائه به مشتریان

مشتری مداری و جلب رضایت مشتری