امام حسین(ع) : اگر دین ندارید آزاد مرد باشید امام علی (ع ) : زیر باربدهی نروید زیرا بدهکاری خواری روز و اندوه شب است ودر دنیا واخرت باز پرداختی دارد امام علی (ع ) : زیادکارنیک انجام دادن  عمر را می افزاید ونام را پراوازه می کند. پیامبر اکرم (ص ) : خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازدبه شرط ان که قرض وی برخلاف رضای خدا نباشد پیامبر اکرم (ص ) : هرکس می خواهددعایش مستجاب واندوهش برطرف شودبه تنگدست مهلت دهد.
اخبار
دستورالعمل ها

تعداد وام های اعطا شده در صندوق قرض الحسنه فتح المبین نی ریز

0

پشتیبانی 24 ساعته

عدم مراجعه حضوری

یکپارچگی سیستم

صرفه جویی درهزینه